παρακαλούμε επιλέξτε εταιρία και κωδικό για να βρείτε τις χρωματικές αντιστοιχίες.